bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.04.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie aktualizacji planu

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  1. Przeprowadzenie badań pracowników w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P Poddziałanie 9.3.2 Nazwa i adres podmiotu, któremu udzielono zamówienia: Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp.zo.o ul. Gen. Hallera 2E 85-795 Bydgoszcz
    Data udzielenia zamówienia:08.10.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (8.06.2021)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (20.07.2021)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (28.10.2021)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (2.05.2022)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (3.11.2022)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (23.03.2023)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (26.10.2023)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2024 (03.04.2024)Opublikował: Karolina Musiałowska
Publikacja dnia: 03.04.2024
Podpisał: Administrator
Dokument z dnia: 26.02.2017
Dokument oglądany razy: 5 572