bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  1. Przeprowadzenie badań pracowników w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu" Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WK-P Poddziałanie 9.3.2 Nazwa i adres podmiotu, któremu udzielono zamówienia: Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp.zo.o ul. Gen. Hallera 2E 85-795 Bydgoszcz
    Data udzielenia zamówienia:08.10.2020

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Administrator
Dokument z dnia: 26.02.2017
Dokument oglądany razy: 4 124