bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Darowizny

1. Informacje dotyczące przyjmowania darowizn

Informujemy, że przyjmujemy te dary, które zebrane zostały zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych tj.:

jako niebędce zbiórką publiczną:
• zbierane wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
• zbierane wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
• zbierane w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w: lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub innym zakładzie pracy.

jako zbiórki publiczne:
• zbierane w miejscach publicznych, w tym w internecie, pod warunkiem, że na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych została zamieszczona informacja przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zgłoszeniu zbiórki przez jej organizatora.
Oświadczamy, że pojawiające się w intrenecie zbiórki na rzecz domów pomocy społecznej w Bydgoszczy, organizowane są bez naszej wiedzy.
W związku z tym nie możemy gwarantować Państwu, którzy do tych akcji chcieliby dołączyć, że zbierane towary, czy też pieniądze trafią tam, dla kogo zbiórka jest organizowana i czy jest organizowana legalnie.
O tym, czy zbiórka została zgłoszona i czy została zamieszczona informacja o zgłoszeniu przez ministra wlaściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, można sprawdzić na Portalu Zbiórek Publicznych: zbiorki.gov.pl/zbiorki/index#.

2. Klauzula informacyjna dla darczyńcy na rzecz ZDPSiOW w Bydgoszczy

3. Wzór umowy darowizny

4. Wykazu darczyńców

5. Podziękowania dla darczyńców

Pracownicy Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy pragną złożyć podziękowania za pomoc w trudnym czasie przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19.

W sytuacji wiążącej się z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa o życie, a przede wszystkim o zdrowie każdego z naszych podopiecznych, gesty bezinteresownej pomocy są na wagę złota. Takie jak Państwa działania pozwalają uwierzyć, że nie pozostajemy sami.Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 14.01.2021
Podpisał: Administrator
Dokument z dnia: 29.04.2020
Dokument oglądany razy: 164