Dofinansowanie z Programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"

05.03.2024

NAZWA ZADANIA: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej o szerokości w świetle co najmniej 90 cm w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy”.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 138 154,98 zł
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 149 032,81 zł
KRÓTKI OPIS ZADANIA: W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka drzwiowa wewnętrzna. Zostaną poszerzone otwory drzwiowe do szerokości
w świetle co najmniej 90 cm.
DATA PODPISANIA UMOWY: 19.12.2023 r.

Plakat informacyjny


Opublikował: Karolina Musiałowska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 98
16.07.2024 // zdpsiow.pl/bip2