Dofinansowanie z Programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"

05.03.2024

Umowa nr PPA/000002/02/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.
Moduł Programu: Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
Termin realizacji projektu: od 10.01.2024 r. do 30.09.2024 r.
Dofinansowanie z PFRON: 138 154,98 zł
Całkowita wartość zadania: 149 032,81 zł

Plakat informacyjny


Opublikował: Karolina Musiałowska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 88
16.07.2024 // zdpsiow.pl/bip2