Darowizny

1. Informacje dotyczÄ…ce przyjmowania darowizn

Informujemy, że przyjmujemy te dary, które zebrane zostaÅ‚y zgodnie z ustawÄ… z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych tj.:

jako niebÄ™dce zbiórkÄ… publicznÄ…:
• zbierane wÅ›ród grona osób znajomych osobiÅ›cie przeprowadzajÄ…cym zbiórkÄ™;
• zbierane wÅ›ród mÅ‚odzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywajÄ…ce siÄ™ na podstawie pozwolenia wÅ‚adz szkolnych;
• zbierane w ramach zbiórek koleżeÅ„skich odbywajÄ…cych siÄ™ w: lokalu urzÄ™du publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzÄ™du, lub innym zakÅ‚adzie pracy.

jako zbiórki publiczne:
• zbierane w miejscach publicznych, w tym w internecie, pod warunkiem, że na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych zostaÅ‚a zamieszczona informacja przez ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw administracji publicznej o zgÅ‚oszeniu zbiórki przez jej organizatora.
OÅ›wiadczamy, że pojawiajÄ…ce siÄ™ w intrenecie zbiórki na rzecz domów pomocy spoÅ‚ecznej w Bydgoszczy, organizowane sÄ… bez naszej wiedzy.
W zwiÄ…zku z tym nie możemy gwarantować PaÅ„stwu, którzy do tych akcji chcieliby doÅ‚Ä…czyć, że zbierane towary, czy też pieniÄ…dze trafiÄ… tam, dla kogo zbiórka jest organizowana i czy jest organizowana legalnie.
O tym, czy zbiórka zostaÅ‚a zgÅ‚oszona i czy zostaÅ‚a zamieszczona informacja o zgÅ‚oszeniu przez ministra wlaÅ›ciwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, można sprawdzić na Portalu Zbiórek Publicznych: zbiorki.gov.pl/zbiorki/index#.

2. Klauzula informacyjna dla darczyÅ„cy na rzecz ZDPSiOW w Bydgoszczy

3. Wzór umowy darowizny

4. Wykazu darczyÅ„ców

5. PodziÄ™kowania dla darczyÅ„ców

Pracownicy ZespoÅ‚u Domów Pomocy SpoÅ‚ecznej i OÅ›rodków Wsparcia w Bydgoszczy pragnÄ… zÅ‚ożyć podziÄ™kowania za pomoc w trudnym czasie przeciwdziaÅ‚ania i zapobiegania COVID-19.

W sytuacji wiążącej się z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa o życie, a przede wszystkim o zdrowie każdego z naszych podopiecznych, gesty bezinteresownej pomocy są na wagę złota. Takie jak Państwa działania pozwalają uwierzyć, że nie pozostajemy sami.


Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 14.01.2021
Podpisał: Administrator
Dokument z dnia: 29.04.2020
Dokument oglądany razy: 733
16.07.2024 // zdpsiow.pl/bip2